آسکاریس

آسکاریس مشهورترین کرم حلقوی است که بعد از کرمک بالاترین نسبت آلودگی را در سطح جهان دارا می باشد . کرمی است بزرگ و گرد شبیه کرم خاکی ، به رنگ زرد که در درون روده کوچک بسر می برد و اندزه آن بین ۳۵ . ۱۵ سانتیمتر است.

  • فقط در انسان و در روده باریک است
  • تب و ائوزینوفیلی موقع مهاجرت در ریه
  • سندرم لوفلر (Loffler): ائوزینوفیلی + پنومونیت در  CXR   

 

چرخه گردش انگل در بدن انسان:

   

enters for Disease Control and Prevention, Division of Parasitic Diseases Parasite Image Library.

file://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/Ascariasis_il.htm

 

درمان:

1)Tab Albendazol 400mg /sd

                or

2)Mebendazol 100mg/ bd ×3d     or     500mg/sd

(Alt.  Ivermectin   or   Nitazoxanide)

*In Pregnancy:Pyrantel pamoate 11mg / kg/ sd

درمان در انسداد روده : شربت پیپرازین (فلج کردن کرم) ± جراحی(در صورت انسداد کامل)

 

زخم بستر

بیماری های پوستی

زخم بدخیم