اولترا سوند

امروزه از امواج صوتی با فرکانس بالا، که فراتر از امواج صوتی شنیداری توسط انسان هستند، برای درمان بعضی از انواع زخم ها استفاده می شود.

درمان زخم با التراسونیک موجب کاهش درد، افزایش گردش خون و افزایش تحرک بافت ها میشود. همچنین این نوع درمان در کاهش التهاب و بهبودی زودتر جراحات و زخم ها نقش دارد. در درمان زخم با التراسونیک، از امواج صوتی با فرکانس بالا روی پوست و بافت نرم از طریق یک محیط آبی، لرزش های مکانیکی ایجاد میشود.

انرژی صوتی ایجاد شده میتواند باعث ایجاد اثرات حرارتی یا غیر حرارتی بشود. ترمیم با استفاده از درمان اولتراسوند تا حد زیادی به حرفه ای عمل کردن شخص درمانگر بستگی دارد، زیرا استفاده از شدت و فرکانس صحیح بسیار مهم است. در طول درمان، تمامی پارامترها(فرکانس، مدت و شدت) توسط درمانگر تحت کنترل و تنظیم است. هنگام تنظیم پارامترها، مدت زمان درمان، نوع بافت و عمق هدف باید توسط کاربر، مورد محاسبه قرار گیرد

الترا سوند یک روش غیرتهاجمی است. این روش نیازی به عمل جراحی ندارد و جای زخم https://de.medadvice.net و اسکاری باقی نمی گذارد. همچنین بیمار در معرض هیچ گونه تشعشعات مضری قرار نخواهد گرفت.

https://jobitel.com