شیگلا

 

 انواع:    

 • دیسانتری: شایع­ترین فرم بیماری،ایجاد HUS
 • فلکسنری:شایع درHLA-B27،ایجاد آرتریت Reactive و Ekiri Syndrom،↑در homosexual
 • بوییدی
 • سونئی:شایع در کشورهای پیشرفته،ایجاد اسهال خفیف در بچه­ ها

عوارض:                                                                    

 • روده­ای:  
 • پرولاپس رکتوم در اطفال
 • پرفوراسیون کولون
 • مگاکولون توکسیک
 • انتروپاتی از دست دهنده پروتئین(ضایعات دیستال کولون)
 • سوء­تغذیه
 • خارج روده­ای :                
 • تب و تشنج
 • Ekiri syn. :انسفالوپاتی توکسیک ناشی از شیگا­توکسین در فلکسنری
 • آرتریت واکنشی(سندروم رایتر)
 • باکتریمی

 

 • HUS :هر چند شایع­ترین علت آن Coli 0157H7(EHEC) می­باشد
 • تب و تشنج
 • عوارض متابولیک:هایپوگلایسمی،هایپوناترمی(SIADH)

*شیگلا برخلاف سالمونلا به شکل حامل مزمن دیده نمی­شود مگر در زمینه سوء تغذيه شدید و ایدز.

*شیگلا بر خلاف سالمونلا باکتریمی نمی­دهد مگر در کودکان<1 سال،ایدزی­ها و سوء­تغذیه شدید،بنابراین نالیدیکسیک اسید که سطح خونی خوبی نداشته ولی اثر لومینال خوبی دارد در شیگلا کاربرد دارد ولی در سالمونلا که معمولاً باکتریمی ایجاد می­کند کاربرد ندارد.

*HUS:در اواخر هفته اول بیماری(اسهال در حال خوب شدن) بصورت افت هماتوکریت،الیگوری،نارسایی کلیه ایجاد می­شود. در بچه­­ ها و در  E.Coli 0157H7(EHEC)  که تحت درمان زودهنگام با TMP-SMX و یا فلوروکینولون قرار گرفتند شایع­تر است.درمان آن حمایتی با دیالیز و یا تعویض خون می­باشد.

*تا زمان منفی شدن کشت مدفوع کودک مبتلا به شیگلا  نباید به مهد کودک ویا پرسنل تولید کننده مواد غذایی به محل کار خود بازگردند.

درمان شیگلا:

FQs/po : Ciprofloxacin  500mg/bid  or  Levofloxacin  500mg/d  ×3d                   

(Alt.:TMP-SMX-Ds / po/bid  ×3d or  Azithromycin 500mg/po/stat then 250mg/d ×4d)

در بیماری شدید:

Ceftriaxone  50-75mg/kg/d  for 2-5 d                                                                         

 • در بچه­ ها آزیترو بر سفیکسیم ارجحیت دارد.
 • در بچه ها می­توان از نالیدیکسیک­اسید استفاده کرد.
 • افراد ایمونوکامپرومایز را طولانی ­تر ،به مدت 10-7 روز درمان می­کنیم.
 • چون آموکسی­سیلین در ابتدای روده باریک جذب می­شود و از کلیه­ها دفع می­گردد،در درمان شیگلا جایگاهی ندارد.
 • از آمدینوسیلین از دسته پاگومیدوسیلین و پیومسیلینام به­عنوان خط دوم استفاده کرد.