فاسیولا هپاتیکا (کرم کپلک گوسفند)

کپلک جگر گوسفند یا فاسیولا هپاتیکا نوعی انگل به شکل کرم پهن است که از خون میزبان تغذیه می کند. بیماری کپلک گوسفندی با وجود نوعی کرم داخل جگر گوسفند باعث لاغری، کم خونی، اسهال گوسفند می شود از این رو برای درمان بیماری کپلک گوسفندان باید به آن داروی ضد کپلک بدهید. به طور کلی انگل های داخلی که در بدن گوسفندان وجود دارند شامل : کپلک – تنیای روده ی گوسفند – انگل های معدی-ریوی می باشد.

 

(sheep liver fluke)

  • گوسفند (میزبان قطعی)، حلزون (میزبان واسط)
  • در گیلان شایع است .

چرخه گردش انگل در بدن انسان:

Reproduced from: Centers for Disease Control and Prevention. Parasites and Health: Fasciolopsiasis. Available at:

file://dpd.cdc.gov/dpdx/html/Fasciolopsiasis.htm

Reproduced from: Centers for Disease Control and Prevention. Parasites and Health: Fascioliasis. Available at:

file://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/fascioliasis.htm

علائم:

درد و تندرنس RUQ ، ائوزینوفیلی، تب و هپاتومگالی

  • در صورت مزمن شدن، تب قطع می­شود ولی علائم انسداد مجاری صفراوی ممکن است ایجاد شود.
  • ارتباطی بین سرطان کبد و عفونت مزمن با فاسیولا گزارش نشده است ولی عفونت مزمن ممکن است سیروز صفراوی بدهد.

درمان:

داروی دامی (10mg /kg/state) tab. Triclabendazol (از پرازی کوانتل هم می توان استفاده کرد)

نماتودهای روده­ای:

  • آسکاریس
  • استرونژیلوئیدس استرکولاریس
  • انتروبیازیس ورمیکولاریس
  • کرم های قلاب دار

 

زخم های تصادفات وسوانح

نارسایی مزمن وریدی

زخم پای دیابتی