مگنت تراپی

مگنت تراپی یک روش درمانی بر پایه تحریک بافت ها و سلول های بدن است. در این درمان از مگنت (آهن ربا) برای ایجاد میدان مغناطیسی استفاده می شود. بدن به طور طبیعی همیشه دارای میدان مغناطیسی و الکتریکی است. تمام سلول های ما مقدار کمی انرژی مغناطیسی دارند. اساس مگنت تراپی بر این است که وقتی قسمتی از بدن ما دچار مشکل می شود در واقع میدان مغناطیسی آن قسمت از تعادل خارج شده است. اگر نزدیک قسمت آسیب دیده یک میدان مغناطیسی قرار دهیم میدان مغناطیسی بدن به حالت نرمال بر می گردد.

گنت قسمت آسیب دیده بدن را تحریک کرده و باعث بهبود گردش خون در بافت ها می‌شود. در نتیجه به سلول ها بیشتر مواد مغزی می رسد و ضایعات بافت ها سریع تر خارج می شوند. به این ترتیب ترمیم بافت ها سریع تر شده و سیستم ایمنی بدن تقویت می گردد.

مگنت تراپی زخم برای بیمارانی است که به دلیل فشار، نارسایی عروقی، تروما، جراحی و یا دیابت دچار زخم های باز شده اند.

شایع ترین زخم هایی که توسط مگنت تراپی درمان می شوند، عبارتند از زخم های فشاری (زخم بستر) و همچنین زخم های شریانی می باشد.