وبا

 • ويبريو كلرا يك باسيل خميده گرم منفي مي­باشد.

ساختمان آنتی ژنیک         H (فلاژلار)

                                O (سوماتیک)

 

فقط سروگروپ های O1 و O139 با علائم بالینی کلرا و ایجاد پاندمی ارتباط دارند. (تعداد موارد بی علامت بیش تر است)

 

تظاهرات بالینی وبا:

 • بیمار هوشیار است.
 • کلراسیکا (Sicca): دیستانسیون

 

Lab Data:

 • دهیدراتاسیون ایزوتونیک
 • اسیدوز متابولیک
 • پتاسیم نرمال تا پایین
 • هیپرگلیسمی (هیپوولمی: افزایش اپی نفرین و گلوکاگون و کورتیزون: هیپرگلیسمی)
 • ARF شدیدترین عارضه

 

درمان:

دهیدراتاسیون:

معیارهای ترخیص:

ORS 600-800ml

< 400 ml        اسهال

  > 40mlحجم ادرار

 

 

انواع:

 • كلاسيك
 • التور .      
 • بنگالي
 • هر كدام داراي ساب­تايپهاي مختلف مي­باشند :
 • اوگاوا (ogawa)
 • اينابا(در ايران شايع­تر است)(Inaba)
 • هيکوجيما (Hikojima)
 • مصونيت متقاطع بين انها وجود ندارد.
 • فقط در انسان باعث بيماري مي­شود و بايد 108 ارگانيسم بلع شود تا ايجاد بيماري نمايد.
 • بيماري ناشي از توكسين مي­باشد كه ايجاد اسهال تيپ روده باريك مي­نمايد؛به شكل آب برنج با بوي ماهي گنديده (مدفوع خاكستري و داراي رشته­هاي موكوسي).
 • در 90% موارد علائم خفيف ايجاد مي­شود و در 10%موارد باعث بيماري شديد مي­شود(دفع تا 250cc/kg آب در 24 ساعت اول).
 • در S/E نه WBC و نه RBC و نه ميكروب ديده مي­شود.
 • بيماران تب و معمولاً درد ندارند مگر در هايپوكالمي شديد كه فرد دچار كرامپهاي شكمي مي­گردد.

 

واکسن کلرا:

 • تزریقی: با یک بار تلقیح اثر کمی دارد و باید هر 6 ماه تکرار گردد.
 • خوراکی:

 غیرفعال:

        –(whole cell- B sabunit) WC-BS

         -دو تلقیح یه فاصله 10-14 روز

         -حفاظت کمتر روی Eltor و کودکان و   گروه خونی O

          -به افراد بالای 2 سال باید داده شود.

فعال (زنده): CVD 103-HgR

 

جدول مقایسه الکترولیت­ها

Glucose HCO3 K Cl Na  
  44 20 100 130 اسهال کلرا
  28 4 109 130 رینگرلاکتات
154 154 N/S
75 10 20 65 75 ORS

 

بیکربنات با تری سدیم سیترات که طولانی تر باقی می ماند جایگزین می شود.

                                                           

 

تشخيص:سواپ ركتال               محيط  انتقالي:  كري­بلر  وPeptone   قليايي

محيط كشت اصلي:TCBS*   tellurite taurocholate gelatin agar

                                                                       *TCBS=Tiosulfate Citrate Bilesalt Sucrus

درمان:

 • سرم رينگر­لاكتات*+پتاسيم(ترجيحاً خوراكي)+آنتي­بيوتيك**
 • بيماران به علت دفع بي­كربنات دچار اسيدوز مي­شوند.
 • آنتي­بيوتيك، هم باعث كم شدن طول مدت بيماري و هم كم شدن حجم اسهال مي­گردد.
 • دهيدراسيون در بيماري شديد، 10%در نظر گرفته مي­شود كه جبران آن طي 4 ساعت انجام مي­شود ونصف ان در ساعت اول داده مي­شود.

                             بزرگسالان:Doxyciclin 300mg/stat or Tetracyclin 2gr/stat *

آنتي­بيوتيك:              بچه­ها:Furazolidon      Alt.:Cotrimoxazol

                            بارداري:Erythromycin 40mg/kg/d  ×3d

  *در صورت مقاومت:

Ciprofloxacin 1gr/sd / or 500mg/bd/ ×3d,                                                                

Erythromycin 40mg/kg/d/   ×3d,Azithromycin/1gr/sd                                         

Azithromycin (20mg/kg/5d) 1gr/5d

استفاده از مکمل روی (30mg/d) به همراه اریترومایسین در کودکان مبتلا به کلرا در بنگلادش مدت و حجم اسهال را کم کرده است.

   

 • افراد گروه خونی O مستعد ابتلا به وبا، شیگلوز و Norrovirus هستند.

Vibrio parahaemolyticus:

 • درمان باعث كاهش دوره بيماري نمي­شود.
 • در اثر تماس با صدف دريايي منتقل مي­شود.
 • درمان در بيماري شديد با:فلوروكينولون­ها،داكسي،سفالوسپورين­هاي نسل سوم

Vibrio vulnificus:

 • انتقال از طريق خوردن غذاهاي دريايي خام
 • ايجاد بثورات جلدي هموراژيك
 • 3/4 بيماران سابقه­اي از بيماري مزمن كبدي دارند.
 • ايجاد باكتريمي،شوك و مورتاليتي بالا(حدود 50%)

درمان:

Ceftazidim 2gr/Iv/q8h + Doxy. 100mg/Bd

Alt.: Cefotaxim 2gr/Iv/q8h or Cipro. 750mg/Bd/po or 400mg/Iv/Bd