اندوكارديت

 

 

Petechiae are present on the toe in this patient with subacute bacterial endocarditis.

Reproduced with permission from: www.visualdx.com. Copyright Logical Images, Inc

 

 • شايع­ترين زمينه قلبي ايجاد كننده اندوكارديت، روماتيسم قلبي است.
 • شايع­ترين جرم­ها به ترتيب استرپتوكوك(80-60%) و استافيلوكوك (30-20%) مي­باشند.
 • استافيلوكوك طلايي به دريچه­هاي سالم هم مي­چسبد(در IVDها).
 • HIV تاثير قابل توجهي بر روي اندوكارديت ندارد.

 

اندوكارديت كشت منفي:

 • شايع­ترين علت آن مصرف آنتي­بيوتيك قبلي است.

 

عوامل دخيل:

 • گروه HACEK(هموفيلوس،اكتينوباسيلوس،كارديوباكتر،اكينلا،كينگلا)
 • ريكتزيا
 • كلاميديا
 • بروسلا

علل اندوكارديت در IVDU­ها :

 • در سمت راست(دريچه تري­كوسپيد):استاف اورئوس
 • در سمت چپ:انتروكوك(شايع­تر)،سودوموناس،كانديدا،كورينه­باكتريوم

شايع­ترين علل اندوكارديت دريچه مصنويي:

 • تا يك­ سال :استاف كواگولاز منفي
 • پس از يك سال:استاف اورئوس

عوارض اندوكارديت:

 • آمبوليك:

 • آمبولي سپتيك

 

 

 • پتشي در ملتحمه

 

 • Splinter hemorrhage(خون­ريزي زير ناخن)

 

ايمونولوژيك:(GOR)

 • Glomerolonephritis

 

 • spot (خون­ريزي شعله­شمعي در شبكيه)
 • وژتاسيون >10mm و آنهايي­كه روي دريچه ميترال قرار دارند بيشتر از بقيه آمبولي مي­دهند.

 

گلومرولونفريت دراندوكارديت:

 • FSGN
 • سندوم نفروتيك-نفريتيك
 • معمولاً تب و هماچوري و پيوري در معتاد تزريقي به اشتباه UTI تلقي مي­شود در حاليكه است.

 

معيارهاي دوك:

A) ماژور:

1-كشت خون مثبت:

 • يك كشت مثبت با كوكسيلا بورنتي(عامل Q fever ) و يا تيتر IgG>1/800 در فاز اول
 • دو كشت مثبت با ارگانيسم­هاي معمول (استاف اورئوس،استرپتوكوك­ ويريدنس،استرپتوكوك بوويس ،گروه HACEK )
 • در ساير موارد سه كشت مثبت

*HACEK:

Haemophilus parainfluenza,Actinobacillus,Cardiobacterium,Eikenella,Kingella

 • براي كشت بايد سه ست نمونه(هر ست دو ظرف) طي 24 ساعت با حداقل فاصله يك ساعت از چندين محل تهيه كرد و اگر جواب بعد 48-24 ساعت منفي شد ، بايد 3-2 بار ديگر كشت­ را تكرار كرد.

2-اكوكارديوگرافي مثبت:

 • وژتاسيون متحرك
 • آبسه اطراف دريچه
 • از هم­گسيختگي نسبي و اخير دريچه مصنويي
 • نارسايي جديد دريچه *(افزايش و يا تغيير در سوفل پيشين كافي نيست)

*نارسايي قلبي به علت مشكلات آئورت سريع­تر از اختلال عملكرد ميترال پيشرفت مي­كند.

 • سوفل در اندوكاريت حاد دريچه طبيعي در بدو مراجعه در 40-30% موارد و در نهايت در 85% موارد شنيده مي­شود.
 • اكوكارديوگرافي ترانس­ازوفاژيال (TEE) منفي در بيمار با احتمال اندوكارديت، ردكننده نيست، بايد بعد از هفت تا ده روز ديگر تكرار گردد. 

B) مينور:

1- T>38 c (100.4 F)    

2- وقايع عروقي

3-وقايع ايمونولو‍ژيك

4-شرايط مساعدكننده (روماتيسم مفصلي،IVDU)

5-شواهد ميكروبي و يا سرولوژيك مثبت با ارگانيسم­ هاي مرتبط:

 • كشت مثبت كه جزؤ معيارهاي ماژور قرار نگيرد ( يك كشت مثبت با ارگانيسم­هاي معمول و يا دو كشت مثبت با ارگانيسم­هاي غيرمعمول)
 • يك كشت مثبت منفرد براي استاف كواگولاز منفي، ديفتروئيدها و يا باسيلهاي گرم منفي جزء معيارهاي مينور محسوب نمي­شود و اغلب آلودگي­هاي شايع كشت مي­باشد.

شرايط مساعدكننده:

 • دريچه مصنوعي قلب
 • اندوكارديت باكتريال قبلي
 • بيماري­هاي مادرزادي سيانوتيك
 • ترميم مشكلات مادرزادي قلبي كه كامل نبوده و يا كمتر از شش ماه از زمان عمل آن بگذرد.
 • كساني كه پيوند قلب شده­اند اما هنوز اختلالات دريچه­اي دارند.

 

پروفيلاكسي اندوكارديت:

فقط در شرايط مساعدكننده فوق،براي اعمال دندانپزشكي كه با دستكاري لثه يا اطراف ريشه دندان همراه باشد و يا مواردي كه مخاط دهان سوراخ شود( جراحي در مسير راه­هاي هوايي)، نياز به پروفيلاكسي دارند.

 • دستكاري GU و GI نياز به پروفيلاكسي نمي­باشد مگر در پروسه­هاي انجام شده روي GU عفوني، عفونت پوست و يا بافت نرم مرتبط با اين محل­ها.

داروهاي تجويزي در پروفيلاكسي اندوكارديت

  خوراكي(يك ساعت قبل) تزريقي(يك ساعت قبل)
خط اول آموكسي­سيلين(2 گرم) آمپي سيلين(2 گرم)
 

خط دوم (در صورت حساسيت به پني­سيلين­ها)

كليندامايسين(600 ميلي­گرم)

آزيترومايسين(500 ميلي­گرم)

كلاريترومايسين(500 ميلي­گرم)

سفالكسين(2 گرم)

سفترياكسون(يك گرم، نيم ساعت قبل)

سفازولين(يك گرم، نيم ساعت قبل)

كليندامايسين(600 ميلي­گرم)

 

  

افراد Low risk زير نياز به پروفيلاكسي ندارند:

 • ASD  ثانويه
 • ASD، VSD، PDA شش ماه پس از ترميم
 • سوفل فيزيولوژيك MVP بدون رگورژيتاسيون
 • بيماران داراي دفيبريلاتور

 

 

 

درمان اندوكارديت:

 • سه پايه اساسي درمان :
 • 1-طولاني(حداقل يك ماه)
 • 2-تزريقي
 • 3-باكتريوسايد

Endocarditis-Q fever (coxiella burnetii)

Doxy 100mg/PO/bid +Hydroxychloroquin 600mg/d             at least 18M

 • Pregnancy: TMP/SMX (need long term)

 

 • ايمپايريك

Penicillin 20 mil.U./IV/q24h or Ampicillin 12gr/IV/q24h

+

Nafcillin or Oxacillin 2gr/IV/q4h

+

Gentamycin 1mg/kg/IV/q8h

 • جنتامايسين باعث تسريع در ريشه ­كني باكتريمي مي­شود ولي باعث افزايش بقا نمي­شود.

 

 • IVDU:

Vancomycin 1gr/IV/q12h (Alt. Daptomycin)

 • درمان در سوش­ هاي مشخص:
 • : Sterep.viridans & Sterep.bovis

 

 

 • دالفوپريستين-كينوپريستين تنها روي انتروكوك فاسيوم موثر بوده در حاليكه لينزوليد هم روي انتروكوك فاسيوم و هم روي انتروكوك فكاليس موثر است. (تجربیات نسبت به آن کم است) 

 

 

 • بروسلا:

داكسي+جنتامايسين(2 هفته)+ريفامپين      12-6 هفته(حداقل 2 ماه تزريقي)

 

 • دريچه مصنويي كشت منفي:

Early onset(<1y):Vanco.+Genta.(2w)+Rifam.+Cefepime for ≥6w             

Late onset(>1y): Vanco.+Genta.(2w)+Rifam.+Ampi-sulbactam for ≥6w 

 

 • بعد از شروع درمان بايد بصورت روزانه تا زمان استریل شدن ، كشت خون گرفت و در صورت برگشت تب آن­را تكرار كرد،6-4 هفته پس از درمان نيز براي اثبات بهبودي بايد كشت خون گرفت.
 • با شروع درمان بايد بين روزهاي 3تا 7 تب قطع گردد،اگر كمتر از سه روز تب قطع شد بايد به تشخيص شك كرد و اگر بيش از 7 روز باقي ماند بايد ارزيابي مجدد جهت رد وقايع آمبوليك،آبسه­هاي خارج قلبي(طحال،كبد،كليه)،آبسه اطراف دريچه انجام شود.
 • ملاك پاسخ به درمان، خوب شدن حال عمومي بيمار و قطع شدن تب مي­باشد، نه اندازه وژتاسيون

.ESR,CRP    و يا كاهش

 • ميزان بقاء در اندوكارديت دريچه طبيعي ناشي از استاف اورئوس در معتادين تزريقي بيش از افراد غير معتاد است.

 

انديكاسيون جراحي در اندوكارديت:  

 • شايع­ترين علت(CHF)  
 • آبسه پري­والولار
 • اندوكارديت بروسلايي يا قارچي
 • آمبولي­هاي متعدد و راجعه
 • دريچه قلبي بي­ثبات
 • وژتاسيون پرتحرك بيش از 10 ميلي­متر
 • تب پايدار بيش از 10روز در اندوكارديت دريچه طبيعي با كشت منفي
 • درگيري سمت چپ(آئورت يا ميترال) با اثبات وژتاسيون توسط TEE كه در طي هفته اول همچنان سپتيك بماند.
 • باكتريمي پايدار علي­رغم درمان مناسب
 • اندوكارديت استافي روي دريچه مصنويي
 • عود مجدد اندوكارديت دريچه مصنويي